Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Vuurwerk Diemen staat niet in voor juiste of  volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Vuurwerk Diemen niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.